Nationalbankens kommentar til boligskatteaftale

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Nationalbankens udtalelser
Type Udtalelser  
Årstal 2017
Offentligjort den 3. maj 2017

Nationalbankdirektør Lars Rohde udtaler:
"Med aftalen genindføres fra 2022 en sammenhæng mellem boligskatterne og boligernes værdi. Det har til den tid en stabiliserende effekt på boligpriserne og dermed samfundsøkonomien."

"Nogle elementer i aftalen trækker i modsat retning: I aftalens kapitel 5 lægges op til en ekstra proces, hvorefter boligbeskatningen sættes ned, hvis boligskatterne over tid er steget mere end forudsat. Det vil i givet fald ske i en situation med høje boligpriser og kan dermed udvande de positive stabiliserende effekter i aftalen. Indefrysning af fremtidige stigninger i boligskatten har i den sammenhæng mindre betydning, men trækker i samme retning."

"Den permanente skatterabat til eksisterende boligejere giver disse en stærk tilskyndelse til at blive boende og vil dermed mindske mobiliteten på boligmarkedet."

"Vi har i Danmark et velfungerende finansielt marked, som kan yde kredit til boligejere, der efter mærkbare stigninger i boligens værdi skal betale mere i boligskat. Det er derfor ikke oplagt med en indefrysning af den fremtidige boligskattestigning, der betyder, at staten agerer bank for husholdningerne."