Publikationer fra Betalingsrådet

Publiceret Download Titel
07-03-2019

Betalingsrådet: Der er betydelige stordriftsfordele ved betalinger

Denne analyse præsenterer de marginale samfundsmæssige omkostninger ved indenlandske betalinger mellem husholdninger og virksomheder, såkaldte C2B-betalinger. Analysen dækker kontanter samt betalingskort.

25-02-2019

Betalingsrådet: Betalinger mellem virksomheder kostede samfundet 4,2 mia. kr.

Analysen præsenterer de samfundsmæssige omkostninger ved indenlandske betalinger mellem forretninger og virksomheder i Danmark. De hyppigst anvendte betalingsformer til virksomhedsbetalinger, som er omfattet af analysen, er kontooverførsler, betalinger via indbetalingskort, kortbetalinger samt gentagne opkrævninger.

25-02-2019

Betalingsrådet: Mobilen har medvirket til billigere betalinger mellem privatpersoner

Analysen præsenterer for første gang de samfundsmæssige omkostninger ved indenlandske betalinger mellem privatpersoner, såkaldte P2P-betalinger. Analysen omfatter de tre mest udbredte betalingsformer til betalinger mellem privatpersoner: mobilbetalinger, kontantbetalinger samt kontooverførsel i net- eller mobilbanken.

28-09-2018

Betalingsrådet: Baggrund til serie om omkostninger ved betalinger i Danmark

Papiret beskriver de centrale begreber i analyserne, samt hvordan Betalingsrådet har indsamlet data til undersøgelsen.

28-09-2018

Betalingsrådet: De samlede omkostninger ved betalinger i Danmark var 15,6 mia. kr. i 2016

Analysen præsenterer de samlede samfundsmæssige omkostninger ved betalinger i Danmark. Dvs. betalinger mellem husholdninger og forretninger, betalinger mellem virksomheder og overførsler mellem privatpersoner. Derudover giver analysen et indblik i udviklingen på betalingsmarkedet det seneste årti.

28-09-2018

Betalingsrådet: Betalinger mellem husholdninger og virksomheder er blevet markant billigere

Denne analyse præsenterer de samfundsmæssige omkostninger ved indenlandske betalinger fra husholdninger til forretninger og virksomheder i Danmark, såkaldt C2B-betalinger. I analysen undersøges kontanter, betalingskort samt de mest anvendte betalingsformer til regningsbetalinger.

25-08-2016

Betalingsrådet: Rapport om nye aktører på betalingsmarkedet

Betalingsrådet har udarbejdet en rapport om nye aktører på betalingsmarkedet i Danmark og i udlandet. De omfatter et bredt spektrum af virksomheder, lige fra små nystartede fintech-virksomheder til store, globale teknologivirksomheder, som har valgt at udvide deres forretningsområde til betalinger. Rapporten konkluderer bl.a., at disse aktører endnu ikke har fået fodfæste på det danske betalingsmarked, men at særligt nogle af de udenlandske virksomheder har potentiale til at spille en rolle også her i landet. I Danmark har nye aktører primært haft fokus på tjenester, der leveres i tilknytning til betalinger, fx digitale kassesystemer, løsninger, der erstatter kvitteringer på papir, og elektroniske fakturaer, der indlæses automatisk i betalers økonomisystem.

23-06-2016

Betalingsrådet: Rapport om kontanters rolle i samfundet

Danskerne bruger i dag relativt færre kontanter i butikkerne end for bare få år siden. Nye betalingsløsninger vinder hurtigt frem og har potentiale til at være et alternativ til kontanter. Om end Danmark ikke er på vej mod at blive et kontantfrit samfund, så vil udviklingen fortsætte mod et samfund, hvor kontanter fylder mindre som betalingsmiddel. Betalingsrådet har udarbejdet en rapport om kontanters rolle i samfundet.

24-05-2015

Betalingsrådet: Rapport om betalinger mellem virksomheder

Betalingsrådet har offentliggjort en analyse af betalinger mellem virksomheder, de såkaldte B2B-betalinger. Analysen er den første af sin art i Danmark og er bl.a. baseret på en spørgeundersøgelse blandt danske virksomheder. Analysen blev præsenteret på et seminar 27. maj arrangeret af DI på vegne af Betalingsrådet.

10-03-2014

Betalingsrådet: Rapport vedrørende forslag til EU-forordning om interbankgebyrer

10-03-2014

Betalingsrådet: Rapport vedrørende bestemmelser om tredjepartsadgang i forslag til revideret betalingstjenestedirektiv

11-11-2013

Betalingsrådet: Rapport om nye betalingsløsninger

Betalingsrådets rapport om betalingsmarkedet i Danmark med fokus på nye betalingsløsninger, der anvendes i forretninger og på internettet. Hensigten med rapporten er at beskrive udviklingen på markedet for betalingstjenester, vurdere fordele og ulemper ved en række nye betalingsløsninger og afdække eventuelle barrierer for udbredelsen af disse løsninger.