WP 23/2005: Det danske finansielle system - en sammenligning med eurolandene

Forfattere Berg, Jesper; Sørensen, Christoffer Kok
Emne Kapitalmarkedsforhold og finansiel stabilitet; International økonomi; Monetære forhold; ECB; Finansiel sektor; Finansiel lovgivning; Kapitalmarkederne; EU; Renter og kurser; ØMU og euro
Type Working paper
Årstal 2004
Offentligjort den 16. februar 2005
Dette working paper sammenligner det danske finansielle system med systemet i eurolandene ved hjælp af tre forskellige analytiske indfaldsvinkler. Strukturen af det finansielle system analyseres ved at vise hvem der sparer op, hvordan opsparingen formidles og hvem der bruger den. Integrationen af det danske finansielle system i eurolandenes finansielle system testes bl.a. ved brug af "The law of one price". Endelig er rammerne for udviklingen af de finansielle systemer sammenlignet. Konklusionen er, at det danske finansielle system har mange fællestræk med det finansielle system i eurolandene. På trods af lighederne er der nogen vej til at de samme detailprodukter markedsføres på tværs af alle eurolande og i Danmark. For at citere en kollega, er der et stykke vej til niveauet i "fast-food"-branchen, hvorfor McLån og Mcbankbog endnu ikke er på hylderne i de lokale banker.