Statens låntagning og gæld 2004

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Statsfinanser og statsgæld; Generelt om statsgæld; Den Sociale Pensionsfond; Risikostyring af statsgælden; Opgørelse af statsgælden; Indenlandsk låntagning; Udenlandsk låntagning
Type Statens låntagning og gæld
Årstal 2004
Offentligjort den 21. februar 2005
Nationalbanken udarbejder som led i forvaltningen af statsgældsområdet publikationen Statens Låntagning og Gæld. Publikationen beskriver udviklingen i det forløbne år, og der rapporteres om forhold af betydning for gældsplejen. Afsnittet Hovedpunkter for statsgældspolitikken giver et overblik over statsgældspolitikken i 2004 og strategien for 2005.