Statens låntagning og gæld 2005

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Statsfinanser og statsgæld; Generelt om statsgæld; Den Sociale Pensionsfond; Risikostyring af statsgælden; Opgørelse af statsgælden; Indenlandsk låntagning; Udenlandsk låntagning
Type Statens låntagning og gæld
Årstal 2005
Offentligjort den 24. februar 2006
Som led i statsgældsforvaltningen udarbejder Nationalbanken publikationen Statens Låntagning og Gæld. Publikationen beskriver udviklingen i det forløbne år, og der rapporteres om forhold af betydning for gældsplejen.

​​