Statens låntagning og gæld 2006

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Statsfinanser og statsgæld; Generelt om statsgæld; Den Sociale Pensionsfond; Risikostyring af statsgælden; Opgørelse af statsgælden; Indenlandsk låntagning; Udenlandsk låntagning
Type Statens låntagning og gæld
Årstal 2007
Offentligjort den 23. februar 2007
Publikationen beskriver det forløbne års udvikling i statens låntagning og gæld samt styringen af de væsentligste risici forbundet med statsgælden. I 2006 blev den danske statsgæld nedbragt med 90 mia.kr. til 328 mia.kr., svarende til 20 pct. af BNP eller ca. 60.000 kr. pr. indbygger. I 2006 var renteudgifterne 17,3 mia.kr. Det er et fald på 3,4 mia.kr. i forhold til 2005. Udstedelsespolitikken i 2007 og fremadrettet tilpasses den lavere gæld og lånebehov med henblik på at sikre likviditet i statspapirerne. Statens låntagning koncentreres primært i 10-årige indenlandske statsobligationer.