Statens låntagning og gæld 2007

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Statsfinanser og statsgæld; Generelt om statsgæld; Den Sociale Pensionsfond; Risikostyring af statsgælden; Opgørelse af statsgælden; Indenlandsk låntagning; Udenlandsk låntagning
Type Statens låntagning og gæld
Årstal 2008
Offentligjort den 25. februar 2008
Statslige overskud i de seneste 10 år har medført, at statsgælden er nedbragt fra ca. 600 mia.kr. i 1997 til ca. 250 mia.kr. i 2007. Statsgælden er faldet fra ca. 115.000 kr. pr. indbygger i 1997 til ca. 45.000 kr. pr. indbygger i 2007. Gældsnedbringelsen har været særlig kraftig de seneste 3 år, hvor statsgælden er halveret.