Statens låntagning og gæld 2008

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Statsfinanser og statsgæld; Dansk økonomi; Generelt om statsgæld; Den Sociale Pensionsfond; Risikostyring af statsgælden; Opgørelse af statsgælden; Indenlandsk låntagning; Udenlandsk låntagning
Type Statens låntagning og gæld
Årstal 2009
Offentligjort den 17. februar 2009
I 2008 fik staten et overskud på 52 mia.kr., svarende til 3 pct. af BNP. Som følge af overskuddet blev statsgælden reduceret til 195 mia.kr. Det svarer til en statsgæld på 11 pct. af BNP eller ca. 35.000 kr. pr. indbygger. I 2008 var renteudgifterne 11,6 mia.kr., svarende til 0,7 procent af BNP. Danmark er med en lav statsgæld i en gunstig situation sammenlignet med andre lande.