Statens låntagning og gæld 2009

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Statens låntagning
Type Statens låntagning og gæld
Årstal 2009
Offentligjort den 16. februar 2010
Nationalbanken offentliggør i dag publikationen Statens låntagning og gæld 2009.I 2009 steg den danske statsgæld efter en årrække med store overskud på statens finanser. Ved udgangen af året var statsgælden 302 mia.kr., svarende til 18 pct. af BNP.