Statens låntagning og gæld 2010

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Dansk økonomi
Type Statens låntagning og gæld
Årstal 2010
Offentligjort den 22. februar 2011
I 2010 steg statsgælden med 85 mia. kr. til 386 mia. kr. Det svarer til en gæld på 22 pct. af BNP eller 69.000 kr. pr. indbygger. Trods stigningen er den danske gæld fortsat lav sammenlignet med andre EU-lande.