Statens låntagning og gæld 2011

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Dansk økonomi; Statsfinanser og statsgæld
Type Statens låntagning og gæld
Årstal 2012
Offentligjort den 21. februar 2012
I 2011 var underskuddet på statens finanser 28 mia. kr., og statsgælden steg til 413 mia. kr. Det svarer til en gæld på 23 pct. af BNP eller 74.000 kr. pr. indbygger. Trods stigningen er den danske gæld fortsat lav sammenlignet med andre EU-lande.