Betalinger ved handel på internettet

Forfattere Wagner, Eva Wix
Emne Betalingsformidling; Generelt om betalingsformidling
Type Kvartalsoversigt  
Årstal 2012
Offentligjort den 21. marts 2012
Internethandlen i Danmark er steget betydeligt i de seneste år. For at opnå defulde fordele ved denne handel er det væsentligt, at der kan betales sikkert ogeffektivt. I Danmark foretages langt de fleste køb på internettet med dankort,som er en nem og hurtig betalingsform, da der kun skal indtastes oplysninger, derfremgår af kortet. Det indebærer dog også en risiko for misbrug, der skyldes svindelmed betalers identitet. Misbrug af dankort på internettet er i dag beskedent,men det bør løbende vurderes, om der er behov for at skærpe sikkerhedskravene.