Statens låntagning og gæld 2012

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Statsfinanser og statsgæld; Dansk økonomi; Generelt om statsgæld; Den Sociale Pensionsfond; Risikostyring af statsgælden; Opgørelse af statsgælden; Indenlandsk låntagning; Udenlandsk låntagning
Type Statens låntagning og gæld
Årstal 2013
Offentligjort den 21. februar 2013
Ved udgangen af 2012 udgjorde statsgælden 487 mia. kr. svarende til 27 pct. af BNP eller 87.000 kr. pr. indbygger. Den danske statsgæld er lav sammenlignet med andre lande.