Betalingsrådet: Rapport om nye betalingsløsninger

Forfattere Betalingsrådet
Emne Betalingsformidling; Betalingssystemer; Generelt om betalingsformidling
Type Publikationer fra Betalingsrådet
Årstal 2013
Offentligjort den 11. november 2013
Betalingsrådets rapport om betalingsmarkedet i Danmark med fokus på nye betalingsløsninger, der anvendes i forretninger og på internettet. Hensigten med rapporten er at beskrive udviklingen på markedet for betalingstjenester, vurdere fordele og ulemper ved en række nye betalingsløsninger og afdække eventuelle barrierer for udbredelsen af disse løsninger.