Statens låntagning og gæld 2013

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Statens låntagning; Statsgaranterede enheder; Statsgældspolitik; Dansk økonomi
Type Statens låntagning og gæld
Årstal 2013
Offentligjort den 24. februar 2014
Ved udgangen af 2013 udgjorde statsgælden 487 mia. kr., hvilket er uændret i forhold til året før. Niveauet svarer til 26 pct. af BNP eller 87.000 kr. pr. indbygger. Den danske statsgæld er lav sammenlignet med de fleste andre europæiske lande Specialkapitler: - Likviditet i danske statspapirer - Betydningen af løbetidspræmie for staten som udsteder

​​