Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2014

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Betalingsformidling; Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Dansk økonomi; Boligfinansiering; Økonomisk aktivitet og beskæftigelse; Penge- og valutakurspolitik; Pengepolitik; Pengepolitiske instrumenter
Type Kvartalsoversigt
Årstal 2014
Offentligjort den 18. marts 2014
Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Løbetidsforlængelse af realkreditobligationer; Fastkurspolitik i Danmark; Husholdningernes gæld og forbrug under finanskrisen; Udvikling i og afkast af udlandsformuer; Virtuelle valutaer; Ny og mere detaljeret MFI-statistik.