Penge, kredit og bankvæsen

Forfattere Bang-Andersen, Jens; Risbjerg, Lars; Spange, Morten
Emne Pengepolitik; Finansielle fordringer og balancer; Pengepolitisk transmission
Type Kvartalsoversigt  
Årstal 2014
Offentligjort den 23. september 2014
Link til publikation Kvartalsoversigten, 3. kvartal 2014
Artiklen belyser, hvad penge er, og hvad der bestemmer udviklingen i pengemængde og kreditgivning. Ud over kontanter, dvs. sedler og mønt, inkluderer de gængse definitioner af pengemængden andre likvide fordringer som fx indskud i bankerne. I praksis er der ikke et enkelt pengemængdebegreb, ligesom den relevante definition af pengemængden er ændret over tid. Mens sedler og mønt er udstedt af Nationalbanken, er den resterende del af pengemængden resultatet af transaktioner mellem aktører i den private sektor. Udviklingen i pengemængde og kreditgivning påvirkes af en række forhold, herunder efterspørgslen fra husholdninger og virksomheder, markedsforholdene, de reguleringsmæssige rammer for den finansielle sektor samt Nationalbankens pengepolitik. En velfungerende finansiel sektor er afgørende for, at pengemængde og kreditgivning kan tilpasse sig efterspørgslen fra husholdninger og virksomheder.