Statens låntagning og gæld 2014

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Statens låntagning; Statsgaranterede enheder; Statsgældspolitik; Dansk økonomi
Type Statens låntagning og gæld
Årstal 2014
Offentligjort den 26. februar 2015
Ved udgangen af 2014 udgjorde statsgælden 458 mia. kr., hvilket er lavere end året før. Niveauet svarer til 24 pct. af BNP eller ca. 81.000 kr. pr. indbygger. Det er lavt i international sammenligning, hvilket understøtter, at staten har den højest mulige kreditvurdering (AAA/Aaa) hos de største internationale kreditvurderingsbureauer.