Pengemarkedet ved pres på kronen og negative renter

Forfattere Risbjerg, Lars; Kristoffersen, Mark Strøm; Andresen, Morten Fremmich
Emne Penge- og valutakurspolitik; Pengepolitik; Pengepolitiske instrumenter; Pengepolitisk transmission; Penge- og valutamarkedet; Pengepolitiske instrumenter
Type Kvartalsoversigt  
Årstal 2015
Offentligjort den 10. december 2015
Link til publikation Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2015
Indskudsbevisrenten er toneangivende for renterne på pengemarkedet i en situation som den nuværende, hvor de pengepolitiske modparter har et placeringsbehov i Nationalbanken, der overstiger den samlede folioramme. At indskudsbevisrenten nu er negativ, har ikke rokket ved dens betydning for kronen og dermed ved Nationalbankens mulighed for at styre kronekursen. Nedsættelsen af indskudsbevisrenten i begyndelsen af 2015 har udvidet spændet mellem foliorenten og indskudsbevisrenten og dermed rummet for udsving i dag til dag-pengemarkedsrenterne. Volatiliteten ændrer ikke de pengepolitiske renters effekt på kronekursen. Omsætningen på det usikrede dag til dag-pengemarked er faldet, siden Nationalbanken indførte negative renter. Det afspejler især, at pengeinstitutternes indlån i Nationalbanken har været store, så behovet for at foretage transaktioner i pengemarkedet har været lavt.