Beskrivelse af Kronos efter internationale principper

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Kronos; Betalinger; Betalingsafvikling; Betalingssystemer
Type Øvrige publikationer
Årstal 2016
Offentligjort den 1. juli 2016
Nationalbanken driver systemet Kronos; det danske system til afvikling af inter-bankbetalinger mv. mellem kreditinstitutter m.fl. I driften og udviklingen af Kronos efterstræber Nationalbanken, at Kronos er sikkert og effektivt. Denne rapport er en detaljeret beskrivelse af, hvordan Kronos efterlever internationale principper for finansielle markedsinfrastrukturer.