Effekter af Nationalbankens interventioner i valutamarkedet

Forfattere Spange, Morten; Sørensen, Jonas
Emne Pengepolitik; Valutapolitik og -samarbejde; Valutareserver; Pengepolitiske instrumenter; Penge- og valutamarkedet
Type Kvartalsoversigt  
Årstal 2016
Offentligjort den 7. december 2016
Link til publikation Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2016
Artiklen viser, at Nationalbankens interventioner er et effektivt instrument til at stabilisere kronekursen. Det gælder både i perioder med ro på kronevalutamarkedet, og i de perioder, hvor kronen har været under betydeligt pres for enten at stige eller falde i værdi over for euro. Der er indikationer på, at effekten på valutakursen, når Nationalbanken intervenerer, er lidt større, end når private aktører handler kroner mod valuta. Det kan afspejle, at markedsdeltagerne opfatter interventionerne som et tegn på en potentiel kommende renteændring.