Regionale aspekter på boligmarkedet

Forfattere Hviid, Simon Juul; Hvolbøl, Tina Saaby; Pedersen, Erik Haller
Emne Dansk økonomi; Anden økonomisk analyse
Type Kvartalsoversigt  
Årstal 2016
Offentligjort den 7. december 2016
Link til publikation Kvartalsoversigt, 4. kvartal 2016
Der har været fremgang på boligmarkedet de seneste 3-4 år. Udviklingen har været særlig markant på det københavnske boligmarked, som har en tendens til at lede udviklingen i resten af Danmark. I artiklen opstilles og estimeres en efterspørgselsrelation for det københavnske ejerlejlighedsmarked, og det konkluderes, at prisniveauet i København er højt i forhold til indkomst- og renteniveau. Der er dermed stor risiko for, at en fortsættelse af de seneste års prisstigninger vil blive efterfulgt af tilsvarende prisfald. Det københavnske boligmarked er mere sårbart over for pludselige rentestigninger, end det er tilfældet i resten af landet. Kombinationen af stor rentefølsomhed og boligpriser, der er høje, øger risikoen for, at selv en mindre rentestigning kan afstedkomme prisfald.