Statsgældspolitikken - Strategimeddelelse 2017

Analyse - 15. december 2016

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Statsgæld; Publikationer fra Nationalbanken
Type Analyse
Årstal 2016
Offentligjort den 15. december 2016
Sigtepunktet for salget af statsobligationer og skatkammerbeviser i 2017 er henholdsvis 65 og 30 mia. kr., hvilket er uændret i forhold til 2016. Staten vil hovedsageligt udstede 2- og 10-årige nominelle papirer i 2017. Fokus i statsgældspolitikken er fortsat på at understøtte likviditeten ved at være aktiv i det sekundære marked.