Lav pris for at krisesikre realkredit

Nyt - Januar 2017 - nr. 2

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Finansiel stabilitet
Type Nyt
Årstal 2017
Offentligjort den 18. januar 2017
Nationalbanken offentliggør i dag et svar på høring om Europa-Kommissionens forslag til revision af krav til kreditinstitutter. I høringssvaret anbefaler Nationalbanken, at realkreditinstitutter underlægges de samme regler for afvikling, som gælder for banker.