Working Paper: Incorporating Funding Costs in Top-down Stress Tests

Working Papers - February 2017 - No. 110

Forfattere Korsgaard, Søren
Emne Stresstest
Type Working paper
Årstal 2017
Offentligjort den 15. februar 2017
Papiret diskuterer hvordan man ud fra markedsdata kan måle bankers risiko, sammenhængen mellem risikomål og bankers fundingomkostninger og hvordan øgede fundingomkostninger kan indarbejdes i en stresstest.