Højere væksttal bekræftede opsvinget

Analyse - Marts 2017 - nr. 4

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Dansk økonomi
Type Analyse
Årstal 2017
Offentligjort den 13. marts 2017
Danmarks Statistiks revision af BNP sidste efterår giver et mere fuldkomment billede af, at dansk økonomi har været inde i et opsving siden 2012. De nye tal ændrer dog ikke væsentligt ved Nationalbankens vurdering af økonomiens tilstand. Set i lyset af revisionen var Nationalbankens skøn for væksten i BNP efter tilbageslaget i 2008-09 retvisende. Dermed understreger revisionen af BNP, at vurderinger af udviklingen i dansk økonomi ikke kan baseres ensidigt på BNP.