Gode tider i banksektoren men risiko for fartblindhed

Nyt - Juni 2017 - nr. 6

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Finansiel stabilitet
Type Nyt
Årstal 2017
Offentligjort den 14. juni 2017
Bankernes indtjening er rekordhøj. Udvikling minder på nogle områder om tiden op til finanskrisen. Store danske banker har mindre kapitalgrundlag end andre nordiske banker.