Working paper: Financial Cycles: What are they and what do they look like in Denmark?

Working Papers - Juni 2017 - No. 115

Forfattere Grinderslev, Oliver Juhler; Kramp, Paul Lassenius; Kronborg, Anders; Pedersen, Jesper
Emne Finansiel stabilitet; Finansielle risici; Makroprudentiel politik; Finansielle fordringer og balancer
Type Working paper
Årstal 2017
Offentligjort den 16. juni 2017
I dette arbejdspapir undersøger vi, hvad finansielle cykler er, hvordan de ser ud i Danmark, og hvad sammenhængen er mellem dem og realøkonomien. Vi viser, at mellemlange udsving i huspriser og kredit kan anvendes til at illustrere den finansielle cykel i Danmark.