Grønland udfordret trods stærkt fiskeri (grønlandsk version)

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Anden økonomisk analyse; International økonomi; Andre lande
Type Analyse
Årstal 2017
Offentligjort den 16. august 2017
Stærk økonomisk vækst i Grønland i 2016 og 2017 skyldes i høj grad udviklingen i fiskeriet. Stigende bygge- og anlægsinvesteringer har også været med til at løfte væksten i Grønlands økonomi. Trods gode tider skal grønlandske politikere håndtere en række store udfordringer. Økonomi og selvstændighed er svært at forene.