Working Paper: A new approach to modelling banks' equity volatility: Adding time-to-maturity jumps

Forfattere Kristiansen, Kristian Loft; Grinderslev, Oliver Juhler
Emne Finansiel stabilitet; Finansiel sektor; Finansielle risici; Modeller
Type Working paper
Årstal 2017
Offentligjort den 16. august 2017
Løbetid introduceres sammen med gearing og aktivvolatilitet til at forklare aktievolatilitet. Løbetiden kan fortolkes som investorernes syn på, hvornår virksomheden skal afvikles og relaterer sig dermed til deres syn på virksomhedens solvens og refinansieringsmuligheder. Resultater for store europæiske banker indikerer, at ændringer i opfattet løbetid delvist kan forklare ændringer i observeret aktievolatilitet.