Aftale om boligskat stabiliserer boligpriser

Analyse – September 2017 – nr. 14

Forfattere Hviid, Simon Juul; Kramp, Paul Lassenius
Emne Dansk økonomi; Anden økonomisk analyse
Type Analyse
Årstal 2017
Offentligjort den 12. september 2017
Effekterne på boligpriserne af boligskatteaftalen analyseres. Boligskatterne vil fra 2021 igen dæmpe udsving i boligpriserne og dermed også konjunkturerne mere generelt. Frem mod 2021 stimulerer aftalen priserne på boliger uden for de store byer, mens den dæmper priserne, fx på lejligheder i København. Endelige vises det, at for de fleste boligkøbere er der ikke noget økonomisk incitament til at fremrykke boligkøb til før 2021 blot for at sikre sig skatterabat.