Der er igen stor mangel på arbejdskraft i byggeriet

Analyse – September 2017 – nr. 15

Forfattere Kuchler, Andreas; Andersen, Svend Greniman
Emne Dansk økonomi; Økonomisk aktivitet og beskæftigelse; Produktivitet og konkurrenceevne
Type Analyse
Årstal 2017
Offentligjort den 13. september 2017
Andelen af bygge- og anlægsvirksomheder, der mangler arbejdskraft, er nu næsten på højde med midten af 2000’erne. Erfaringen viser, at mangel på arbejdskraft rammer alle typer af bygge- og anlægsvirksomheder, når presset på arbejdsmarkedet er højt. Det er i den nuværende konjunktursituation ikke gavnligt at stimulere efterspørgslen efter bygge- og anlægsydelser yderligere.