Monetære og finansielle tendenser – Stabil krone og få interventioner

Rapport – September 2017 – nr. 6

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Dansk økonomi; Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Monetære forhold; Penge- og valutamarkedet; Penge- og valutaforhold; Penge- og valutakurspolitik; Pengepolitik; Pengepolitiske instrumenter; Penge- og valutamarkedet; Pengepolitik
Type Rapport
Årstal 2017
Offentligjort den 13. september 2017
Kronen har de seneste seks måneder været stabil på et niveau, der er lidt stærkere end centralkursen over for euro. I begyndelsen af perioden intervenerede Nationalbanken i valutamarkedet i beskedent omfang. Nationalbanken har holdt de pengepolitiske renter uændret. Væksten i udlånet til husholdninger og erhverv har været begrænset. Gældsniveauet er fortsat relativt højt.