Renteforskel til Tyskland ikke rokket af ECB-opkøb

Nyt - Oktober 2017 - nr. 9

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pengepolitik; Valutakurspolitik; Fastkurspolitik; ECB; ECBs pengepolitiske strategiThe ECB's monetary-policy strategy; Rentespænd; Renter og kurser
Type Nyt
Årstal 2017
Offentligjort den 2. oktober 2017
Der er ikke rokket ved renteforskellen mellem danske og tyske statsobligationer som konsekvens af, at Den Europæiske Centralbank (ECB) i 2015 annoncerede planer om at opkøbe statsobligationer i markedet, viser working paper.