Working Paper: A regional model of the Danish housing market

Working Paper - November 2017 - nr. 121

Forfattere Hviid, Simon Juul
Emne Finansiel stabilitet; Finansielle risici; Anden økonomisk analyse; Boligfinansering; Modeller
Type Working paper
Årstal 2017
Offentligjort den 9. november 2017
I papiret undersøger vi den geografiske sammenhæng på boligmarkedet. Vi estimerer en regional model for priser på enfamiliehuse og viser, at regionerne er forbundne via de relative priser, hvilket giver anledning til en bølgeeffekt – når boligpriserne stiger i et område, skubbes en del af efterspørgslen til andre områder. Samtidig finder vi, at boligpriserne er mere følsomme over for udviklingen i fundamentale faktorer, såsom indkomst og rente, i København, samt at bølgeeffekten er stærkere fra København til de øvrige dele af Danmark end i modsat retning.