Working Paper: The global FDI network: Searching for ultimate investors

Working Paper - November 2017 - nr. 120

Forfattere Damgaard, Jannick; Elkjær, Thomas
Emne Anden økonomisk analyse; Direkte investeringer; Statistisk metode
Type Working paper
Årstal 2017
Offentligjort den 2. november 2017
Dette papir adresserer tre former for geografisk afkobling i direkte investeringer, FDI, dvs. udfordringer, når traditionelle FDI-data benyttes som indikator for realøkonomisk integration mellem økonomier: (i) bilaterale asymmetrier mellem indadgående og udadgående FDI, (ii) gennemløbsinvesteringers rolle og (iii) effekten af at gå fra umiddelbart til ultimativt modpartsland. Der estimeres et unikt globalt FDI-netværk, hvor gennemløbsinvesteringer fjernes, og FDI-beholdninger nedbrydes i henhold til det ultimative modpartsland.