Ny primary dealer-model fortsætter i 2018

Analyse - December 2017 - nr. 26

Forfattere Bang-Andersen, Jens
Emne Statsgæld; Statsgældsforvaltning; Statsobligationer; Statspapirer; Statens konto; Udstedelse
Type Analyse
Årstal 2017
Offentligjort den 14. december 2017
Statens primary dealer-model med skærpede krav og betaling har styrket det danske statspapirmarked. På den baggrund fortsætter modellen med betaling i 2018. Modellen har bidraget til et mere likvidt statspapirmarked og dermed til lavere finansieringsomkostninger for den danske stat. Likviditeten er øget gennem lavere spænd mellem købs- og salgspriser og ved, at flere banker deltager aktivt i handlen med danske statspapirer.