Staten vil i 2018 købe obligationerne der finansierer almene boliger

Analyse - December 2017 - nr. 25

Forfattere Riishøj, Johanne Dinesen
Emne Statsgæld; Statsgældsforvaltning; Statsobligation; Statspapir; Statens konto; Udstedelse
Type Analyse
Årstal 2017
Offentligjort den 11. december 2017
Med vedtagelsen af finansloven for 2018 vil staten købe obligationerne, der finansierer almene boliger. Staten forventer i 2018 at købe for 42,5 mia. kr. Obligationskøbene finansieres ved at udstede statspapirer eller ved at trække på statens konto. Dermed opnås den billigst mulige finansiering af almene boliger og den største besparelse for staten.