Working paper: A cost-benefit analysis of capital requirements for the Danish economy

Working Paper - December 2017 - nr. 123

Forfattere Pedersen, Jesper; Mikkelsen, Jakob Guldbæk
Emne Finansiel stabilitet; Finansiel regulering
Type Working paper
Årstal 2017
Offentligjort den 15. december 2017
Vi analyserer fordele og omkostninger ved at øge kapitalkrav for danske banker. Omkostningerne er lave, hvis bankerne ikke udbetaler dividender, og hvis det krævede afkast falder i takt med, at bankkapital akkumuleres. En forøgelse af kapitalkravet fra dets nuværende niveau mindsker sandsynligheden for finansielle kriser og de langvarige outputtab, der er forbundet med dem. Vi bekræfter, ved brug af data for Danmark og modeller udviklet til analyse af dansk økonomi, resultater fra andre studier for andre lande: Fordelene ved at øge kapitalkrav er større end omkostningerne.