Væksten i velstand er i demografisk modvind

Analyse - Januar 2018 - nr. 1

Forfattere Ellermann-Aarslev, Christian; Hvolbøl, Tina Saaby; Pedersen, Erik Haller
Emne Dansk økonomi; Økonomisk aktivitet og beskæftigelse
Type Analyse
Årstal 2018
Offentligjort den 8. januar 2018
Analysen bidrager til debatten om, hvor høj en økonomisk vækst der kan forventes fremover. Analysen viser, at den danske befolknings stigende gennemsnitsalder de kommende årtier vil dæmpe væksten i velstanden herhjemme, men at udviklingen kan modvirkes gennem reformer, der øger arbejdsudbuddet. Konklusionen er, at Danmark er velforberedt på de økonomiske udfordringer, der følger af en aldrende befolkning, idet Danmark har opbygget en udlandsformue, og de offentlige finanser er holdbare.