Markedsudsving kan have stor effekt på udlandsformuen

Analyse - Marts 2018 - nr. 4

Forfattere Damgaard, Christina; Nagy, Flora; Jensen, Jakob Roager; Kramp, Paul Lassenius
Emne Betalingsbalance! udenrigshandel og udlandsgæld; Dansk økonomi
Type Analyse
Årstal 2018
Offentligjort den 26. marts 2018
I denne analyse ses der nærmere på, hvordan markedsudsving påvirker værdien af danskernes aktiver og passiver over for udlandet. Der kan potentielt være store kapitalgevinster eller -tab på kort sigt, men set over en længere periode er akkumulerede gevinster og tab tæt på nul. Det er især udsving i dollarkursen samt danske og internationale aktiepriser, som giver kapitalgevinster eller -tab.