Vurdering af de danske detailbetalingssystemer

Rapport - Maj 2018 - nr. 5

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Overvågning; Finansiel stabilitet; Betalingsformidling; Detailbetalinger
Type Rapport
Årstal 2018
Offentligjort den 9. maj 2018
Nationalbanken overvåger betalings- og afviklingssystemer i Danmark for at fremme en sikker og effektiv finansiel infrastruktur. Nationalbanken har gennemført en vurdering af, hvorvidt de danske detailbetalingssystemer lever op til internationale standarder for betalingssystemer. Vurderingen viser, at systemerne i høj grad efterlever kravene til sikkerhed og effektivitet. Nationalbanken anbefaler dog forbedringer på en række områder.