Kapitalkrav til banker - myter og facts

Analyse - Juni 2018 - nr. 8

Forfattere Andreasen, Brian Liltoft; Mølgaard, Pia
Emne Det Systemiske Risikoråd; Finansiel regulering; Finansiel stabilitet
Type Analyse
Årstal 2018
Offentligjort den 27. juni 2018
Kapitalkrav øger bankernes evne til at absorbere tab og bidrager dermed til at gøre banksystemet mere robust. Første del af analysen belyser egenkapitalens betydning for bankernes sammenvejede finansieringsomkostninger og deres muligheder for at tilpasse sig forhøjede kapitalkrav. Anden del af analysen beskriver tre nye krav til bankernes passivsammensætning: den kontracykliske kapitalbuffer, nedskrivningsegnede passiver og færdiggørelsen af Basel III.