NEP-krav til realkredit reducerer finansieringsbehov i krisetider

Analyse - August 2018 - nr. 11

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Finansiel regulering; Nationalbankens analyser af finansiel stabilitet; Finansiel lovgivning
Type Analyse
Årstal 2018
Offentligjort den 21. august 2018
Nationalbankens beregninger viser, at realkreditinstitutternes samlede finansieringsbehov i perioder med store fald i boligpriserne vil være mindre med et NEP-krav end uden et NEP-krav. Det skyldes, at et NEP-krav vil øge realkreditinstitutternes finansieringsbehov i normale tider, og det sikrer dermed, at institutterne er bedre rustede til at imødegå perioder, hvor boligpriserne falder, og kravet om supplerende sikkerhed stiger. Dermed bliver institutternes finansieringsbehov mindre følsomt over for udsving i boligpriserne.