Finansielle forhold understøtter opsvinget

Analyse - September 2018 - nr. 14

Forfattere Jensen, Jakob Roager; Pedersen, Jesper
Emne Dansk økonomi; Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Modeller; Økonomisk aktivitet og beskæftigelse
Type Analyse
Årstal 2018
Offentligjort den 12. september 2018
Aktie- og boligpriserne er steget betydeligt de seneste år, og renterne er usædvanligt lave. Baseret på en strukturel vektor-autoregressiv model estimeres disse forhold sammen med kreditvæksten under ét at have bidraget til år til år-væksten i BNP med 0,3-0,5 procentpoint pr. år siden 2016. Bidraget har de seneste år været på det højeste niveau siden før den finansielle krise i 2008. De finansielle forhold forventes fortsat at skubbe på væksten i økonomien i prognoseperioden 2018-20.