De største banker overholder kapitalkrav i stresstest

Analyse - November 2018 - nr. 21

Forfattere Korsgaard, Søren
Emne Finansiel stabilitet; Stresstestrapporter
Type Analyse
Årstal 2018
Offentligjort den 30. november 2018
Nationalbankens halvårlige stresstest af den danske banksektor viser, at de største banker overholder kravene til deres kapitalbuffere i et hårdt recessionsscenarie. Analysen beskriver også Nationalbankens tilgang til at gøre recessionsscenariet konjunkturfølsomt.