Effekter af vejledning om belåning af boliger fra 2016

Analyse – November 2018 – nr. 18

Forfattere Bentzen, Christian Sinding; Andersen, Henrik Yde; Hviid, Simon Juul
Emne Finansiel stabilitet; Makroprudentiel politik; Nationalbankens analyser af finansiel stabilitet; Boligfinansering
Type Analyse
Årstal 2018
Offentligjort den 19. november 2018
Siden finanskrisen har der været fokus på at gøre den finansielle sektor mere robust. Et af værktøjerne til at nå det mål er en vejledning fra Finanstilsynet fra 2016 om kreditvurdering ved belåning af boliger i de såkaldte vækstområder. Vejledningen har fået låntagere i vækstområderne til at låne mindre sammenlignet med låntagere uden for vækstområderne, men effekten er beskeden. Den beskedne effekt kan skyldes langsom implementering, plads til at fravige vejledningen, og at vejledningen blev lagt i forlængelse af best practice i institutterne.