NEP-krav til realkredit: Nødvendigt og nærmest gratis

Analyse - December 2018 - nr. 23

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Finansiel regulering; Finansiel lovgivning; Nationalbankens analyser af finansiel stabilitet
Type Analyse
Årstal 2018
Offentligjort den 3. december 2018
Til trods for, at der er blevet indført et minimumskrav på 8 pct. af passiverne, er kravet til nogle af SIFI'erne fortsat for lavt til, at de kan rekapitaliseres og videreføres i en krisesituation. Et risikofølsomt NEP-krav til realkreditinstitutterne er nødvendigt for at sikre, at der er midler nok til at krisehåndtere dem. Omkostningen ved at indføre et NEP-krav til realkreditinstitutterne er lav. Hvis den omregnes til en stigning i bidragssatserne, svarer det til, at de stiger med mindre end 1 basispoint i gennemsnit.