Monetære og finansielle tendenser - Lave renter understøtter opsvinget

Analyse - Marts 2019 - nr. 5

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Dansk økonomi; Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Monetære forhold; Penge- og valutamarkedet; Pengepolitiske instrumenter; Pengepolitik; Finansielle risici; Fastkurspolitik; Finansielle fordringer og balancer
Type Analyse
Årstal 2019
Offentligjort den 20. marts 2019
Kronekursen er meget tæt på centralkursen. Nationalbanken købte kroner i december 2018 og januar 2019 efter en gradvis svækkelse af kronen i løbet af 2018. Pengepolitikken og de øvrige finansielle forhold er lempelige og understøtter det igangværende økonomiske opsving. Renterne i økonomien har været faldende igennem en årrække, men kreditvæksten er fortsat moderat, og overordnet set har både husholdninger og virksomheder konsolideret sig gennem opsvinget.