Working Paper

Publiceret Download Titel
28-10-2016

Working Paper: Overoptimisme og boligprisbobler

I papiret undersøges betydningen af overoptimisme for boligprisudviklingen i Danmark. Der findes tegn på, at den historiske boligprisudvikling delvist har været drevet af optimisme uden baggrund i fundamentale økonomiske faktorer, især i perioder med kraftige boligprisstigninger.

03-10-2016

Working Paper: An Estimated DSGE model for Denmark with Housing, Banking, and Financial Frictions

Den finansielle krise satte fokus på nødvendigheden af at modellere finansielle friktioner og en finansiel sektor i DSGE modeller. De forudgående stigninger i boligpriserne satte fokus på nødvendigheden af at kunne analysere boligmarkedet og mulige samspil mellem denne og den øvrige realøkonomi. Følgende arbejdspapir dokumenterer en estimeret DSGE model for dansk økonomi med finansielle friktioner, finansiel sektor og byggesektor.

15-06-2016

Working paper: Kreditstandarder og kapitalallokering i et lavrentemiljø

I dette arbejdspapir præsenteres en analyse af de senere års udvikling i kreditgivningen til danske virksomheder baseret på regnskabsdata og data fra spørgeskemaundersøgelser på virksomhedsniveau. Analysen indikerer, at det lave renteniveau og den øgede konkurrence blandt kreditinstitutterne ikke har ført til betydelige lempelser i de mindre kreditværdige virksomheders lånevilkår. Institutternes kreditvurdering giver stadig i stor udstrækning anledning til, at lånekapitalen går til de mest solide og produktive virksomheder. Endvidere indikerer analysen, at danske virksomheders låneefterspørgsel er forholdsvis afdæmpet, og at de har relativt god adgang til finansiering i sammenligning med virksomheder i andre lande.

24-02-2016

Working paper: Modellering af danske statsrenter i et lavrentemiljø

Vi modellerer udviklingen i danske statsrenter i et lavrentemiljø ved brug af en dynamisk skyggerentemodel, hvor renteudviklingen begrænses nedadtil. I modsætning til resultater i litteraturen for andre lande finder vi ikke mærkbare forbedringer, når skyggerentemodellen implementeres på dansk data. Det skyldes, at modellen er udfordret af de danske renters nedadgående trend ind i negativt territorium.

05-02-2016

Working paper: Systemisk risiko i danske banker: Implementering af SRISK i en dansk kontekst

Det markedsbaserede SRISK mål, introduceret i Brownlees og Engle (2015), benyttes til at måle omfanget af systemisk risiko i danske banker for perioden 2005-15. Vi finder, at SRISK var en god fremadskuende indikator for hvilke banker som behøvede statslige kapitalindskud under finanskrisen i 2007-09. Ifølge SRISK er den danske finansielle sektor, vurderet ved slutningen af 2015, velkapitaliseret.